Du er her:

Klimakonsekvenser av prioriteringer på banenettet

Dette notatet presenterer beregninger over hvor mye én togavgang av ulike kategorier i transportkorridoren Oslo–Trondheim bidrar med i kutt av klimagassutslipp, noe som er av interesse bl.a. dersom kapasitetsproblemer på banenettet tilsier at noen togkategorier må sløyfes til fordel for andre. Notatet inneholder et vedlegg om hvilke klimagasskutt den elektrifisert delen av jernbanen i Norge bidro med i 2013, i tillegg til beregninger over tilskuddsbeløp for togtrafikken samme år.

En artikkel om notatets hovedtema er publisert i tidsskriftet Samferdsel.