Du er her:

Miljødiffernsierte avgifter for skip

Rapporten skisserer hvordan avgifter kan brukes for å stimulere til en miljøvennlig utvikling innen skipsfarten.