Du er her:

Miljøvernarbeidet i innenriks sjøfart

Bidrag til arbeidet med Miljøprogram for Rederienes Landsforening 2008–2011. Norges Naturvernforbund og Rederienes landsforening (RLF) har samarbeidet om å identifisere miljøutfordringer og mulige løsninger. Denne rapporten oppsummerer en del av de viktigste miljøutfordringene i innenriks sjøfart, og er laget som diskusjonsgrunnlag for RLF sitt arbeid med et miljøprogram.

/Dokumenter/rapporter/2007/innenriks_sjofart_sluttrapport.pdf