Du er her:

Miljøvurdering av framtidige havneløsninger for Oslo havn

Denne studien er en gjennomgang av miljøeffektene knyttet til alternative havneløsninger i Oslofjordområdet.

/Dokumenter/rapporter/2004- 2003-2002-2001/Miljovurdering framtidige havnelosninger for Oslo havn.pdf