Du er her:

Miljøvurdering av framtidige havneløsninger for Oslo havn

Denne studien er en gjennomgang av miljøeffektene knyttet til alternative havneløsninger i Oslofjordområdet.