Du er her:

Motorveier på villspor - miljøkonsekvenser av kortere reisetid

Rapporten ser på trafikkutviklingen langs tre transportkorridorer i en periode der de har fått standardheving og utvidet veikapasitet (E 18 i Vestfold, E 6 i Østfold og E 39 i Sør-Trøndelag).

 Rapporten viser en klar sammenheng mellom redusert reisetid og økt trafikk pga. bedre framkom­melighet og økt hastighet. I planleggingen av nye veiprosjekter blir kortere reisetid og økt veikapasitet ofte tillagt liten vekt når framtidige trafikkmengder skal beregnes. Det medfører at beslutningsgrunnlaget for utbyggingene blir feil og bidrar til å undergrave nasjonal miljøpolitikk.