Du er her:

Naturvernforbundets alternative Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en finansieringsplan for utbygging av kollektivtransport og veinett i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 skal etter planen reforhandles i 2016. Dette notatet er Naturvernforbundets innspill til reforhandlingene.