Du er her:

Notat: Klimalkonsekvenser av å øke trafikken ved Bergen Lufthavn

Myndighetene vil øke kapasiteten på Bergen Lufthavn Flesland til 10 mill. passasjerer årlig. Utslippsveksten fra flytrafikken vil alene nulle ut alle planlagte klimatiltak i Bergen kommune.

I dette notatet forklarer fagleder Holger Schlaupitz hvilke klimakonsekvenser dette får.