Oslo lufthavn

Naturvernforbundets utredning om Gardemoen som valg av hovedflyplass.