Du er her:

Trafikkavgifter og klimapåvirkning - hvordan reduserer vi bilenes CO2-utslipp?

Nordiske miljøorganisasjoner har gjennomført et prosjekt om bruken av økonomiske virkemidler for å redusere bilenes CO2-utslipp i Norden. Denne rapporten ser på muligheter for å redusere klimapåvirkningerne fra person-og varebiltrafikken via avgifter og skatter.

 Rapporten er skrevet av Det Økologiske Råd, Naturvernforbundet og Svenska Naturskyddsföreningen.