Du er her:

Transportstrategi for miljø og næringsliv

Rapporten er et bidrag til arbeidet med Nasjonal transportplan 2010–2019 (NTP). Den fokuserer på framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og tilgjengelighet for alle. Framkommelighet begrunnes i stor grad med næringslivets behov og kan komme i konflikt med ulike miljømål og samfunnsøkonomisk nytte. Denne rapporten vil vi peke på løsninger for næringslivet som i mindre grad kommer i konflikt med miljømålet.