• Redd gammelskogen

  Bli med ut på artsjakt!

  Les mer
 • Hva vet du om rødlistearter?

  Bli med på artsjakt med NOA og lær hvilke arter som skjuler seg i skogen vår. Visste du at Marka vår er full av sjeldne arter? Noen av dem er også sterkt truet. Det betyr at de risikerer og bli utryddet, om vi ikke tar vare på dem.

  Les mer
 • NOA gjør 300 artsregistreringer ved Vensåsseter i Lommedalen

  NOA har gjort nye artsregistreringer i hogstområdet ved Vensåsseter i Bærum. NOA har også fått tips om en tømmerlunne med et 50-talls råtne stokker på vollen ved Vensåsseter. Stokkene kan komme fra hogstområdet.

  Les mer

Du er her:

Redd gammelskogen

Bli med ut på artsjakt!

De unike og bynære gammelskogene i Marka er stadig under trusel fra hogst. Heldigvis finnes Markaloven som gjør skogeiere pliktig til å søke om hogst. Om det omsøkte hogstområdet er spesielt gammelt, har en høy produksjonsevne eller har gamle spennende artsregistreringer tar artsjaktgruppa turen ut for å undersøke området nærmere. Her finner vi ofte arter av stor forvaltningsinteresse som rødlistearter og indikatorarter som ville blitt hogget om det ikke var for våre undersøkelser.

Artsjaktgruppa er et miljø av engasjerte folk som drar ut i helger og ukedager og ønsker alle med et engasjement for skogen velkommen til å være med på turene våre for å hjelpe oss med artsjakten! Det kreves ingen forkunnskaper, bare engasjement!

Vil du bli med på artsjakt?

Send en mail til:

Siri Tollefsen: siri@noa.no

Erik Kagge: erik@noa.no

 

Bli kjent med arbeidet:
 

NOA på facebook: 
https://www.facebook.com/Naturvern/

Gruppa Redd Gammelskogen:
https://www.facebook.com/groups/1983996701883681/

Artsobservasjonsregistrering: 
https://artsobservasjoner.no/

Hva vet du om rødlistearter:
https://naturvernforbundet.no/noa/nyheter/hva-vet-du-om-rodlistearter-article37560-2147.html

Nyheter

2b

Velkommen til årsmøte i NOA

Alle medlemmer er velkommen. Her finner du saksliste og alle årsmøtepapirer. Det er enkel servering. Etter årsmøtet blir det et foredrag.

44758697_2173111959683060_100515441750835200_o
Tiurleik

Område for tiurleik beskyttet etter naturmangfoldsloven

04.03.2019

I april 2017 ble det gitt tillatelse til å bygge sommerbilvei i Sigdal kommune, en vei som ville berørt et av landets største områder for tiurleik og også viktige dag- og oppvekstområder for arten. Naturvernforbundet påklaget vedtaket november samme år. I mars 2019 ble klagen tatt til følge av Fylkesmannen i Oslo og Viken som fant at saken ikke var tilstrekkelig opplyst og at kommunen ikke hadde oppfylt utredningsplikten. Dermed ble tillatelsen trukket tilbake.

Søndre sandås

NOA på ny adresse

I oktober flyttet NOA endelig til Søndre Sandås på Sognsvann: Her holder vi åpnet kontor mandag -torsdag 10-14. Vi har mye aktivitet utenfor kontoret i høst og vi er litt færre på kontoret frem til jul, så fint om du ringer først, om du har tenkt deg innom. Vårt telefonnummer er fortsatt: 22383520.

IMG_2772

Oslos nye Marka-plan

Restaurering, plukkhogst og sammenhengende villmark står på programmet i Oslos nye Mark-plan. Byrådet har hørt på Naturvernforbundets innspill og vi har fått gjennomslag for både behovet for større områder med gammelskog og et mer skogvennlig skogbruk med plukk hogst og vekt på opplevelsesverdier. Skogsbyråd Lan Maria Berg (MDG)fremhever at: "Mange reagerer på det visuelle ved flate- og snauhogst. Det er fordi folk er glade i skauen og forventer å møte en opplevelse av skog."

Viser fra 1 til 8 av totalt 233 artikler