Erga renner ned i Sunndalen, som en gave fra Trollheimen.

Erga renner ned i Sunndalen, som en gave fra Trollheimen. (Foto: Øystein Folden).

Erga

Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Lenke til konsesjonssak (NVE)

 

Nær grensa mellom Nordmøre og Trøndelag renner Erga ned i Sunndalen, som en gave fra Trollheimen. Den starter i Trollheimen landskapsvernområde, og renner bratt ned i dalen. Østsiden av elva er vernet som naturreservat på grunn av sin rike lauvskog, og oppi lia finnes flere gamle setre.

Vollasetra er opparbeidet med turistforeningshytte der man kan overnatte, og 18.-20. august 2017 arrangerer Naturvernforbundet i Møre og Romsdal slåttetreff her. Da dekker Naturvernforbundet kost og losji mot at du er med på slått. Setra ligger i umiddelbar nærhet til elva, og strekningen forbi setra er planlagt lagt i rør i forbindelse med utbyggingen, som fikk konsesjon i 2013. Det er ennå ikke påbegynt noen utbygging i elva, så dra dit før det er for sent!

Til Erga og Vollasetra reiser du med bussen mellom Oppdal og Sunndalsøra. Oppdal kan nås med tog fra Oslo og Trondheim, mens Sunndalsøra kan nås med buss fra Trondheim, Kristiansund, Molde, Ålesund og flere steder langs Vestlandet. Gå av bussen ved Vollan gård og følg den bratte stien i 1 ½ time for å komme til Vollasetra.

Påmelding til slåttetreff:
Øystein Folden, telefon 918 12 542