Garbergelva er et stykke truet, men verneverdig trøndersk vassdragsnatur.

Garbergelva er et stykke truet, men verneverdig trøndersk vassdragsnatur. (Foto: Naturvernforbundet).

Garbergelva

Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Lenke til konsesjonssak (NVE)

Garbergelva renner fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark til Selbusjøen. Den har svært variert natur, og har vært foreslått vernet hele tre ganger, tidligst i 1993. Utbyggingsinteressene har imidlertid klart å hindre vern, og nå forslås det bygd et kraftverk med inntak ved Prestfossan, helt inntil naturreservatet Stråsjøen-Prestøyan, i randsonen av nasjonalparken. Utbyggingsplanene har stadig blitt presset lenger ned i vassdraget, ettersom større deler av det øvre vassdraget har blitt innlemmet i nasjonalpark og naturreservat. Naturen langs elva er delvis urørt og utilgjengelig, delvis tilrettelagt og «snill». En utbygging vil endre vannføringen og opplevelsen av elva, så vil du få med deg denne juvelen i trøndersk vassdragsnatur bør du dra nå!

Det går buss fra Trondheim 3-4 ganger i døgnet i ukedagene og daglig i helgen, via Stjørdal i retning Selbu. Veien krysser Garbergelva ved Innbygda, der det er busstopp, butikk og stor campingplass.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.07.2017