Skurvedalsåna

Forsand kommune, Rogaland

Lenke til konsesjonssak (NVE)

Vannet fra Skurvedalsåna skal ikke lenger pryde den majestetiske Lysefjorden i samme grad som før. En utbygging av Songesand kraftverk, med vannoverføring i tunnel fra Stølatjørna til rett ved fjorden, vil forringe det urørte preget i Skurvedalen. Dalen er mye brukt til frisuftsliv, blant annet av leirskoleelever på Bakken gård, som ligger ved utløpet av dalen, ved stiene som leder mot Preikestolen. Skurvedalen er et av de mest uberørte dalførene i området rundt Lysefjorden. Rogaland trenger at dette området blir beholdt uten inngrep. Inngrepsfrie områder i Rogaland er nå en sjeldenhet.

For å oppleve Skurvedalen, er det enkleste å ta den daglige ferjen til Bakken kai i Lysefjorden. Denne går mellom Lauvvik og Lysebotn. Mandag, onsdag og fredag går denne ruten helt fra Stavanger klokken 13. Det er også bussforbindelse fra Sandnes til Lauvvik. Det finnes også ulike fjordcruise som stopper på forskjellige kaier i Lysefjorden.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.07.2017