Konsesjonen for utbygging av Svartvasselva er påklaget.

Konsesjonen for utbygging av Svartvasselva er påklaget. (Foto: Per Flatberg).

Svartvasselva

Hamarøy kommune, Nordland

Lenke til konsesjonssak (NVE)

Svartvasselva har bekkekløfter med stort artsmangfold, samt et flott brakkvannsutløp i sjøen med et yrende liv. Det er gitt konsesjon for utbygging av kraftverk, men denne er påklaget. Utbyggingen vil redusere vannføringen i vassdraget og føre til graving gjennom bekkekløfta og i et reinkalvingsdistrikt.

Olje- og energidepartementet har gitt konsesjon. Naturvernforbundet i Nordland har påklaget denne til Sivilombudsmannen, og venter på svar. Blir det gitt tillatelse kan utbyggingen starte raskt. Derfor bør du besøke Svartvasselva nå, før det blir for sent! Bussen mellom Fauske og Narvik kan stanse på E6 ved utløpet av Svartvasselva. Elvas utløp ligger 5,5 km nord for Innhavet i Hamarøy. Notvann Camping ligger kun 2 kilometer fra elvas utløp, også ved E6.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.08.2017