Ren energi i Afrika

Naturvernforbundet samarbeider med partnere i Afrika for å bidra med ren energi til fattige.

Naturvernforbundet har pågående prosjektsamarbeid med miljøorganisasjoner i en rekke afrikanske land gjennom nettverkene Oilwatch Africa, Young Volunteers for the Environment (JVE) og det nasjonale forumet for bærekraftig energi og utvikling i Mosambik (FEDESMO). Arbeidet knytter seg til påvirkning av nasjonal og regional energi- og klimapolitikk, tilgangen til ren energi og kampen mot oljeutvinning og -forurensning.

Naturvernforbundets energiprosjekter er knyttet til desentraliserte og miljøvennlige energiløsninger for husholdninger. Vi fokuserer på metoder for ren og effektiv utnyttelse av bioenergi for matlaging og bruk av enkelt, soldrevet utstyr.

Naturvernforbundet har arbeidet lenge med og har høy kompetanse innen hele spekteret av enkle og småskala energiløsninger. Dette gjør at vi kan bidra til å gjøre aktuelle løsninger tilgjengelige for lokalsamfunnet slik at brukerne selv kan velge det som er den beste løsningen for den enkelte. Dette gjøres for eksempel gjennom etablering av informasjonssentre eller energibutikker som kan demonstrere og selge ulike teknologier. 

Knyttet til oljeutvinning arbeider partnerne våre med å styrke berørte lokalsamfunn i å kreve at det ryddes opp i gammelt oljesøl og for å begrense utvidelse av oljeutvinningen i sårbare områder.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.07.2015

Nyheter

Bamboonampula

Kan bambus stoppe avskoging i Mosambik?

01.04.2014 | Sist oppdatert: 01.04.2014

70 prosent av befolkningen i Mosambik bruker biomasse til matlaging. Trekullproduksjon er en av hovedgrunnene til den kraftige avskogingen i Mosambik. Effektive ovner kan halvere avskogingen, men kan bambus stoppe den helt?