Du er her:


Rentbrennende ovner

Rentbrennende ovner kan være en løsning på helse-, forurensnings- og energiutfordringer.

Eksponering for røyk fra tradisjonelle ovner og peiser forårsaker 1,6 millioner premature dødsfall årlig, med kvinner og små barn som de mest berørte. Røyken fra disse ovnene bidrar til en rekke kroniske sykdommer og akutte helseeffekter som lungebetennelse, lungekreft, bronkitt, hjerte- og karsykdommer og lav fødselsvekt. Verdens helseorganisasjon anslår skadelig røyk fra ovner til å være blant de mest alvorlige truslene mot folkehelsen i fattige utviklingsland.

I mange afrikanske land er 70-80 % av befolkningen avhengige av biomasse brukt på tradisjonell måte til daglig matlaging. Biomasse er en fornybar ressurs hvis den forvaltes og utnyttes riktig, men mange steder er produksjon av trekull en viktig årsak til avskoging, klimagassutslipp og helseplager. Avhengighet av biomasse til matlaging og oppvarming gir press på lokale naturressurser (for eksempel skog) og tvinger kvinner og barn til å bruke mye tid på å samle trevirke. Ineffektive ovner bidrar også til klimaendringer gjennom utslipp av klimagasser som karbondioksid og metan, og utslipp av sot.

I Afrika brukes trekull i hovedsak i byene, men produseres på landsbygda, der folk stort sett bruker ved (dødt trevirke). Ved tradisjonell bruk av trekull og bruk av ved på åpne bål går det meste av energien til spille. Røyken representerer et alvorlig helseproblem, spesielt for kvinner og barn. Disse problemene kan løses med små investeringer ved å legge til rette for forbedret produksjon og økt utbredelse av effektive ovner.

Et av landene Naturvernforbundet er engasjert i er Togo. Produksjon av trekull til husholdninger er en av årsakene til at Togo har mistet 40 prosent av skogen fra 1990 til 2005. Ifølge prognoser gjengitt i den nasjonale miljøhandlingsplanen vil landet ha mistet all sin skog i 2020 om den nåværende trenden fortsetter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.10.2012

Nyheter

IMG_2001
Friends of the Earth Norway's international projects

How Moamba became the first district in Mozambique to phase out harmful cooking practices

01.07.2021 | Sist oppdatert: 01.07.2021

Traditional cooking practices in Moamba district, Mozambique, used to cause major social, health, and environmental problems. A project led by the NGO Kulima, supported by Friends of the Earth Norway (Naturvernforbundet) and the Norwegian development agency (Norad), has converted practically all household in the districts to improved stoves.

IMG_0981

Første røykfrie landsby i Togo

25.11.2015 | Sist oppdatert: 26.11.2015

Røyk fra bål gjør at matlaging er noe av det farligste man kan gjøre i mange afrikanske landsbyer. Men i fiskerlandsbyen Hadjivi er ikke kjøkkenet lenger fullt av røyk. Enkle ovner laget av leire halverer behovet for ved og sender røyken ut av husene.

Holmås moz

Holmås lærer om effektive ovner i Mosambik

03.12.2012 | Sist oppdatert: 16.07.2014

På sitt besøk i Mosambik fikk utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås innføring i hvordan en kan lage ovner som utnytter trekull dobbelt så godt som de de fleste bruker i dag.

S73F6478
Naturvernforbundet initiate efficiency improvements in Togo

Factor four increace in charcoal efficiency

19.08.2011 | Sist oppdatert: 19.08.2011

Better kilns double charcoal output and use of improved stoves cut consumption by half. Charcoal is main fuel used for cooking among the urban population in Togo. At the same time Togo is one of the countries with highest deforestation rate.

Wood for heat
Statsbudsjettet 2011:

Gjennombrudd for de enkle energiløsningene i sør

05.10.2010 | Sist oppdatert: 06.10.2010

Innsatsen for bedre energitilgang i sør dobles i årets statsbudsjett, noe Naturvernforbundet er svært glad for. – Det er spesielt positivt at det blir økt fokus på land i Afrika, sier energirådgiver i Norges Naturvernforbund Torhildur Fjola Kristjansdottir.