Du er her:

Gruvedumping i Repparfjord

Stilte gruvekrav til Venstres landsmøte

Stans den forurensende Nussir-gruven, respekter urfolks rettigheter! Venstre må nå vise seg som et ansvarlig miljøparti i regjering, krever Naturvernforbundet, Norske Samers Riksforbund (NSR), Natur og Ungdom og NSR Ungdom.

Da Venstre-folk fra hele landet samlet til landsmøte på Hell fredag, ble de møtt med gruveprotest og krav om at Venstre bruker sin posisjon i regjering til å avslå driftskonsesjonen som nylig ble gitt av Nærings- og Fiskeridepartementet.

- Driftskonsesjonen til Nussir-gruven er ikke gyldig før Regjeringen har behandlet klagene på vedtaket. Tillatelsen er gitt i strid med faglige råd. Venstreledelsen kan ikke late som om avgjørelsen allerede er tatt. Saken kommer tilbake til regjeringen, og da må Venstre vise hva partiet står for, mener organisasjonene.

Den planlagte kobbergruven i Kvalsund er i ferd med å bli Norges største miljø- og urfolkspolitiske sak siden striden om utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.

- Grasrota i Venstre har på landsmøtet sjansen til å vise at de prioriterer fornybare næringer og miljø foran forurensende tungindustri. Nussir-gruven planlegges i et sårbart område med store naturverdier. Venstre kan umulig stå inne for et vedtak i Regjeringen der resultatet blir ødelagte reinbeiter og 30 millioner tonn gruveslam ut i den nasjonale laksefjorden Repparfjord, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Organisasjonene samlet til protestmarkering ved Scandic Hotell Hell.

Appellanter var:
Silje Karine Muotka, sametingsråd NSR
Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet
Nils Mikkelsen Utsi, reineier og sametingsrepresentant NSR
Haldis Tjeldflaat Helle, nestleder Natur og Ungdom
Maren Benedicte Storslett, Leder Norske Samers Riksforbund Ungdom
Unni Fjellheim, Guevteli saemieh
Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, NSR Ungdomsutvalg

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.03.2019