Du er her:

Rein ved fjorden i Kvalsund.

Rein ved fjorden i Kvalsund. Foto: Marion Palmer.

Et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i Norge noensinne:

Tillater gruvedumping i nasjonal laksefjord

Næringsdepartementet ga i dag driftstillatelse til selskapet Nussir, som ønsker å opprette en kobbergruve ved Repparfjord i Kvalsund kommune i Finnmark. Gruveavfallet skal dumpes i fjorden, som er gitt beskyttelse som nasjonal laksefjord. – Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg, som varsler fortsatt kamp mot ødeleggelsen av fjorden.

To millioner tonn tungmetallholdig gruveslam vil årlig bli dumpet i fjorden. Dette tilsvarer 17 lastebillass i timen, rett ut i en fjord som er gitt spesialbeskyttelse for å ta vare på et utvalg av de viktigste laksebestandene våre.

- Utslippet vil ramme de gode bestandene av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre, i tillegg til å være negativ for laksen i Repparfjordelva. Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område. Havforskere har flere ganger advart mot slik dumping. Denne beslutningen viser til fulle at Regjeringen ikke tar kampen for beskyttelse av livet i havet på alvor, sier Lundberg.

Vi har gjort det før, men har ikke lært

Det har tidligere vært gruvedrift ved Repparfjorden, med fjorddumping av gruveavfallet, dog i mindre målestokk enn det som planlegges nå. Derfor vet vi mye om hva konsekvensene vil bli. Offentlig fangststatistikk viser en markant nedgang i laksebestanden ved forrige gruveutslipp (1972-1978). Først 13 år etter endt gruvedrift økte bestanden igjen. Torsken har ennå ikke vendt tilbake til sine gamle gytefelt.

- At man tillater dette i en nasjonal laksefjord henger ikke på greip i det hele tatt. Tillatelsen gis på tvers av faglige råd og advarsler. Dette er å fremme en skitten industripolitikk, der man prioriterer kortsiktig økonomisk gevinst foran hensynet til naturverdier og ressurser som varer evig, hvis man forvalter de rett, sier Lundberg.

Enorm motstand mot ødeleggelse av Repparfjorden

Rundt 2900 mennesker har sagt seg villige til å ta i bruk sivil ulydighet for å hindre anleggsarbeidet når gruva skal etableres, ifølge Natur og Ungdom. Sametinget har flere ganger uttalt seg klart mot gruveplanene, og Sametingsrådet har gjort det klart at de vil anke denne beslutningen til Kongen i statsråd. Regjeringen har i sin erklæring sperret for at det kan komme flere slike prosjekter, gjennom å utrede et forbud mot dumping av gruveslam i fjorder. Det betyr at de er kjent med naturødeleggelsene som dumpingen medfører. Den eneste logiske konklusjonen må være å skrinlegge gruveprosjektet, mener Lundberg.

- Hvorfor skal vi ødelegge Repparfjorden og Førdefjorden, når vi vet hvor ødeleggende denne praksisen er? Norge er ett av bare fem land som tillater dumping av gruveslam i sjø og frivillig ødelegger fjorder og havområder på denne måten. Dette har resten av verden sluttet med. Naturvernforbundet driver ikke med ulovlige aksjoner, men jeg forstår den enorme frustrasjonen folk brenner inne med, og har full forståelse for at man vil hindre denne avfallsdumpingen med alle fredelige midler, sier Lundberg.

Bli medlem!

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.02.2019