Du er her:

Regjeringen har gitt grønt lys til dumping av giftig gruveslam i Repparfjorden. Foto: Marion Palmer

Regjeringen har gitt grønt lys til dumping av giftig gruveslam i Repparfjorden. Foto: Marion Palmer.

Et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i Norge:

Tillater gruvedumping i nasjonal laksefjord

Regjeringen avviste i dag klagen fra Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger- og fiskerforening, og ga endelig driftstillatelse til selskapet Nussirs kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark. Gruveslammet skal dumpes i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden.

– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Sametingets klage på samme prosjekt avvises også.

17 lastebillass i timen rett i fjorden
Tungmetallholdig gruveslam tilsvarende 17 lastebillass i timen vil bli dumpet i en fjord som er gitt spesialbeskyttelse for å ta vare på noen av Norges viktigste laksebestander.

- Utslippet vil ramme de gode bestandene av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre, i tillegg til å være negativ for laksen i Repparfjordelva. Det vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område, sier Lundberg.

Regjeringen ødelegger samtidig mulighetene for fornybare samiske næringer som bærekraftig kystfiske og reindrift.

Vi har gjort det før, men har ikke lært
Det har tidligere vært gruvedrift med dumping i Repparfjorden, og derfor vet vi mye om hva konsekvensene vil bli. Statistikk viser en markant nedgang i laksebestanden ved forrige gruveutslipp på 70-tallet.

- At man tillater dette i en nasjonal laksefjord henger ikke på greip. Tillatelsen gis på tvers av faglige råd og advarsler. Dette er å fremme en skitten industripolitikk, der man prioriterer kortsiktig økonomisk gevinst foran hensynet til naturverdier og ressurser som varer evig, hvis man forvalter de rett, sier Lundberg.

Gir ikke opp
Naturvernforbundet og 10 andre miljøorganisasjoner* mener at Norge har brutt både vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet ved å tillate Nussirs prosjekt. To klager ligger nå til behandling hos ESA.

- De naturødeleggelsene som prosjektet vil medføre er alt for alvorlige til at den såkalte samfunnsnytten er i nærheten av å veie opp for dem. Andre næringer som fiskeri, reindrift og turisme vil bli hardt rammet, påpeker Lundberg. Over 100 000 mennesker har skrevet under på at banken Credit Suisse må trekke investeringene de har i Nussir. Rundt 2500 mennesker har sagt seg villige til å ta i bruk sivil ulydighet for å hindre etablering av gruva.

Tomme løfter fra Regjeringen
Norge profilerer seg som havnasjon. Regjeringen var vert for den internasjonale Our Ocean-konferansen i oktober og erklærte milliardsatsing på å rense havet. Til tross for at den har varslet at den ikke gir nye tillatelser til dumping av gruveslam i fjordene, tillates prosjekter som planlegger dette i både Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

- Det er bare fem land som tillater dumping av gruveslam i sjø, og frivillig ødelegger fjorder og havområder på denne måten. Det er ubegripelig at Regjeringen tillater Norge å være en del av denne lite ærefulle klubben, sier Lundberg.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.11.2019