Bedrifter og borettslag

Vi har stor pågang av borettslag og privatpersoner som ønsker å bestille vårt «nei takk til reklame» klistremerke. Naturvernforbundet er en frivillig organisasjon som lever av støtte fra våre givere og medlemmer. For å dekke kostnader til utsendelse og produksjon er vi derfor nødt til å ta oss betalt av bedrifter og borettslag som ønsker å bestille klistremerke.

Pris per klistremerke er 3,- kr + porto forsendelse.