Du er her:

Ressursar

På denne sida har me samla informasjon og materiell som frivillige, lokallag og andre kan nytta. 

Korleis laga blomstereng? Treng du ein plakat til eit møte om plast? Vil du ta med barn på naturskattejakt? På denne sida finn du informasjon om korleis du kan gjennomføra konkrete miljøtiltak, plakatar og brosjyrar om ulike tema og naturskattekart du kan skriva ut eller trykka opp, filmar og kampanjemateriell du kan dela i sosiale media, framtidsvisjonane me har laga for Bergen, medlemsbladet vårt NaturVest og anna informasjon som kan vera nyttig. 

Er du frivillig eller tillitsvalt i Naturvernforbundet Hordaland, eit lokallag eller ei gruppe, og treng ein plakat eller ei brosjyre om eit tema eller ei sak? Me på kontoret hjelper gjerne. Ta kontakt med Mona Maria på mm@naturvernforbundet.no.  

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.06.2021

Header gode grønne bergen 2

Visjoner

Her finner du Naturvernforbundet Hordalands visjoner et bærekraftig Bergen i 2030. Visjonene ble utgitt i 2015 og 2019.

Hordfast

Filmer

Her kan du se Naturvernforbundet Hordalands filmer