RIKTIG
VEDFYRING.no

SLIK FYRER DU RIKTIG

Bygg bålet riktig

Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst.

Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre skal det låte som når et balltre treffer en ball.

Tenn fra toppen

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok avtenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk.

Sørg for nok luft

Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt de første minuttene til det brenner godt.

DERFOR BøR DU FYRE RIKTIG

Skåner
miljøet

Lavere
kostnader

Bedre
brannsikkerhet

Skåner
klimaet