Du er her:

  • Rogaland
  • FNF-samling i Florø 9-11.februar 2011

FNF-samling i Florø 9-11.februar 2011

Fra 09.02.2011 kl. 16:30 til 11.02.2011 kl. 13:30

FNF-samlingen 9. - 11. februar 2011 Florø Seminar: Energiproduksjon, kystlandskap og naturmangfold PROGRAM Onsdag 9. september – FNF-samling 15.30 Ankomst med noe å spise 16.30 Velkommen og presentasjon m.m. ved Anne Mari Aamelfot Hjelle, leder av styringsgruppen og assisterende generalsekretær i DNT 17.00 Erfaringer med modell for drift av FNF, ved alle FNF 19.30 Middag og sosialt samvær Torsdag 10. februar – Seminar: Energiproduksjon, kystlandskap og naturmangfold 08.30 - Velkommen, Anne Mari Aamelfot Hjelle leder av styringsgruppen for FNF og assisterende generalsekretær i DNT - Vindkraft, vannkraft og kraftlinjer – en trussel mot det norske kystlandskapet? Sogn og Fjordane Turlag - Norsk kystlandskap i et internasjonalt perspektiv, UNESCO-sekretariatet Norsk kystlandskap sett i lys av Landskapskonvensjonen, Høgskolen i Sogn og Fjordane? - Vindkraft, vannkraft og kraftlinjer – en trussel mot norsk reiseliv? NHO-Reiseliv? - Vindkraft, vannkraft og kraftlinjer – en trussel mot reindriften? Innlegg fra Fosen? - Bruk av naturmangfoldloven i vindkraft-, vannkraft- og kraftlinjesaker – og hva med plan- og bygningsloven? Miljødepartementet. 12.00 Befaring med lunsj 15.00 - Kampen om arealene – innspill til en helhetlig energidebatt, Høgskolen i Sogn og Fjordane ? - Bruk av naturmangfoldloven i konsesjonsbehandlingen, NVE - Kommentarer til NVEs innlegg, Sogn og Fjordane Turlag - Fornybar energi og naturvern, Naturvernforbundet - Vindkraft, vannkraft og kraftlinjer – en trussel mot biomangfoldet, SABIMA 19.30 Middag og sosialt samvær Fredag 11. februar - Seminar: Energiproduksjon, kystlandskap og naturmangfold 07.30 Frokost 08.30 - Politisk påvirkningsarbeid – hvordan gjør vi det? - Hvordan skape lokal mobilisering? - Hva er budskapet og hvordan få det fram? - Hvordan jobbe lokalt og regionalt og hvordan bruke naturmangfoldloven i konkrete saker, gruppeoppgaver/diskusjonsgrupper/eller?? 12.30 Lunsj 13.30 Avreise