Du er her:

Nyheter

Vannkraftutbyggingen som aldri før

30.10.2007:

Den som trodde det ikke var stort mer vannkraft å bygge ut i Rogaland har tatt grundig feil. Den store Sauda-utbyggingen er i full gang, Jørpelandsutbyggingen starter om kort tid og rundt om i fylket legges det rør i små bekker og større elver. Siden 1995 er det gitt 131 utbyggingstillatelser for mini- og mikrokraftverk og i tillegg kommer et større antall småkraftverk. Lista kan du studere her!

Spar badeplass i Suldal

30.05.2007:

Store Jåvatn i Suldal må ikkje regulerast. Det vil øyeleggje ein mykje brukt badeplass i vatnet. Inntaket til Kvednabekken kraftverk bør dessutan flyttast 30 meter nedanfor utløpet av Store Jåvatn, mener Naturvernforbundet i en høyringsuttale til vasskraftprosjektet.

Nei til statlig støtte til Høg-Jæren vindpark

30.05.2007:

Naturvernforbundet frarår statlig støtte til omstridte Høg-Jæren vindpark. I følge Stavanger Aftenblad vurderer Enova SF å bevilge inntil 200 millioner kroner i investeringsstøtte til en vindpark i et område på Høg-Jæren som anses uegnet for vindkraftutbygging på grunn av store konflikter.

Bevar storslått foss i Brattlandsdalen!

30.05.2007:

Småkraft AS søker om løyve til å byggje kraftverk i elva Flesåa i Brattlandsdalen i Suldal kommune. Flesåa er i dag ein dominerande og storslått foss ned mot riksveg 46 og Naturvernforbundet og Jeger-og fiskerforbundet går sterkt i mot utbyggingsplanane.

Viser fra 17 til 20 av totalt 69 artikler