Du er her:

Nyheter

Tørrlegging av Suldalselv uakseptabelt

30.05.2007:

Tørrlegging av Helganesåno i Suldal kommune er uakseptabelt, skriv Naturvernforbundet og Jeger- og fiskerforbundet i ein felles uttale til Suldal kommune. Kraftverkseigaren har søkt om fritak for kravet til minstevannføring i elva.

Færre vindmøller til Rogaland

Færre vindmøller til Rogaland

11.05.2007:

Naturvernforbundet mener utbygging av arealkrevende og konfliktfylte vindparker slik fylkesdelplanen legger opp til, kan og må reduseres betydelig. Rogaland må prioritere energisparing og fornybar energiproduksjon i urbane strøk, foreslår Naturvernforbundet. Les høringsuttalelsen her!

Stryk til Dalane Kraft AS

11.04.2007:

Dalane Kraft AS søker om tillatelse til å bygge Frøytlog kraftverk i Sokndal kommune. Naturvernforbundet mener søknaden inneholder feil, har mangelfulle opplysninger og dårlig eller ingen dokumentasjon av biologisk mangfold. Naturvernforbundet anbefaler NVE om å returnere søknaden til kraftselskapet. Også fylkesmannen i Rogaland og NJFF, Rogaland har uttalt seg sterkt kritisk til søknaden.

Ny, stor kraftutbygging i Dalane

Ny, stor kraftutbygging i Dalane

21.02.2007:

Dalane Kraft AS vil bygge fire nye kraftverk i Hellelandsvassdraget som tilsammen skal produsere 160 GWh. Det er med andre en omfattende utbygging som vil påvirke store arealer, blant annet flere natur og kultur vernede områder. Dalane Kraft AS skal nå konsekvensutrede utbyggingen, før det eventuelt fremmes en søknad om konsesjon. Det er reist en rekke kritiske merknader som du kan lese her!

Viser fra 21 til 24 av totalt 69 artikler