Du er her:

Nyheter

Nei til kraftverk i Bjerkreimsvassdraget

Nei til kraftverk i Bjerkreimsvassdraget

29.01.2007:

NVE har sagt nei til planene om å bygge to kraftverk i Hegelstadelva som er en del av Bjerkreimsvassdraget. NVE mener kraftutbyggingene har svært negative konsekvenser blant annet ved tørrlegging av elva i deler av året.

Kampen for Jørpelandsvassdraget til tross!

16.12.2006:

Samtlige naturvern- og friluftslivorganisasjoner har rettet sterke henstillinger til Helen Bjørnøy og Odd Roger Enoksen om å gå inn for opprustningsalternativet. Likevel har Jørpeland Kraft as i statsråd i dag 15.12.06 fått tillatelse til utbygging av Jørpelandsvassdraget.

Nye småkraftverk i Lysefjorden

24.09.2006:

Selskapet Småkraft AS søker om å få bygge to småkraftverk ved Songesand i Lysefjorden. Naturvernforbundet mener kraftverkene kan bygges, men bare på visse betingelser.

Rovfugl truet av vindmøller

24.09.2006:

Risikoen er stor for at kongeørn og hubro kan bli fordrevet fra sine hekkeplasser dersom det tillates bygd vindparker i Helleheia og Tellnes i sør-Rogaland. Det hevder Naturvernforbundet i høringsuttalelser til vindparkplanene.

Viser fra 25 til 28 av totalt 69 artikler