Du er her:

Nyheter

Mer vann i Imslandselva i Vindafjord

13.06.2006:

Naturvernforbundet er positiv til forslaget om Imsland kraftverk i Vindafjord, men har flere kritiske kommentarer til planene. Blant annet bør det stilles krav om en minstevannføring på 10-20 prosent av normal vannføring i elva.

Nei til Osane kraftverk i Suldal

18.04.2006:

Naturvernforbundet i Rogaland går sterkt imot å gi løyve til å bygge Osane kraftverk i Steinstølåna i Ullavassdraget i Suldal kommune. Utbuygginga vil m.a. berøre to raudlisteartar i området som ikkje er nemnd i konsekvensundersøkinga, men som er kjend informasjon i kommunen. Forbundet meiner de miljømessige konsekvensane ved utbygginga vil vere for store.

Foreslår nye konflikttema om vindkraft

18.04.2006:

Forholdet til verna vassdrag, nærmiljø, støy, virkninger for reiseliv og sumvirkninger for landskapet bør inngå i tematiske konfliktvurderinger av vindkraft, foreslår Naturvernforbundet i Rogaland i en høringsinnspill til NNV.

Nei til svært forurensende fjernvarme i Jåttåvågen

Nei til svært forurensende fjernvarme i Jåttåvågen

15.07.2005:

Naturvernforbundet stiller seg positiv til at det bygges fjernvarmeanlegg basert på fornybare energikilder. Vi er derimot svært kritisk til at fjernvarmeanlegg skal fyres med fossilgass. Lyses forslag innebærer at fjernvarmeanlegget blir svært forurensende sammenlignet med et anlegg fyrt med biobrensel.Vi anbefaler at NVE ikke gir konsesjon til Lyse. NVE bør pålegge Lyse å fremme en ny søknad med et anlegg basert på biobrensel og varmepumper.

Viser fra 29 til 32 av totalt 69 artikler