Du er her:

Nyheter

Fugletrekk teleskoper

Sør-Rogaland fylles med vindturbiner

03.01.2012 | Sist oppdatert: 03.01.2012

Rogaland skal bli det nye vindmøllelandet. Verken naturverdier eller truete arter skal få hindre at heiene fra Ålgård til Åna Sira blir mer eller mindre en sammenhengende vindmøllepark, mener NVE. Sist i rekken av NVE-godkjente prosjekter er Egersund Vindpark.

Giljajuvet Kvitebrua foto IH

Kraftverk i Giljajuvet er uakseptabelt

16.11.2011 | Sist oppdatert: 16.11.2011

Nye avbøtende tiltak gjør ikke kraftutbygging i Giljajuvet mer spiselig, fastslår fylkeslagene av Norges Jeger- og fiskerforbund og Norges Naturvernforbund i en fellesuttalelse. - Utbyggingsplanene vil ha særdeles negative virkninger for laksen og sjøøretten i en av Rogalands viktigste laksevassdrag.

Bergknapp - Bengt Tovslid sitter

Grønt lys for grønne tak

08.07.2011 | Sist oppdatert: 08.07.2011

Et tak fullt av blomster, er ikke bare vakkert og bra for byenes biologiske mangfold. Sedumtak med bergknapp forlenger også takets levetid, gir pluss i CO2-regnskapet og reduserer avrenning til kommunale avløp. Det nye hotellet i Løkkeveien i Stavanger har grønt tak, og byens nye konserthus blir det neste.

Gydalen foto T

For stor utbygging i Gydalen

03.06.2011 | Sist oppdatert: 03.06.2011

Dalane Kraft søker om en omfattende kraftutbygging i Hellelandsvassdragets nedbørfelt. Selv om en del av området allerede er utbygd til kraftformål mener Naturvernforbundet utbyggingsplanene er for omfattende og medfører store tap av inngrepsfrie naturområder.

Viser fra 5 til 8 av totalt 69 artikler