Du er her:

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne.

Nå er Stavanger 100 prosent oljefri

Stavanger bruker ikke lenger olje til å varme opp sine egne bygg. Derfor fortjener de Naturvernforbundets «Oljefri-diplom».

Naturvernforbundets Oljefri-kampanje deler ut diplomer til aktører som har fjernet oljefyring i egne bygg. Oljefri-diplomet hedrer de som har gjort en innsats for å både kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning og hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet.

Stavanger kommune har de seneste årene gjort en imponerende innsats og har nå faset ut olje helt. I dag er Stavanger 100 prosent oljefri.

Dette ble markert med en overrekkelse av Oljefri-diplom til ordfører Christine Sagen Helgø og miljøvernsjef Olav Stav tirsdag 23. juni. Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, Energi- og driftseksjonen var også til stede.

Det er veldig flott å motta dette diplomet,, og det både forplikter og inspirerer til videre arbeid, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Oljefyring står for store klimagassutslipp, og utfasing av oljefyring gir konkret effekt i form av en kraftig reduksjon i Co2-utslipp.

– Det er viktig at noen kommuner går foran og viser at det går an å kutte ut fossil oppvarming i god tid før det varslede forbudet i 2020. Stavanger kommune fremstår som et eksempel til etterfølgelse både for andre kommuner og for kommunens befolkning, og sender også et tydelig signal til myndighetene, sier ansvarlig for Oljefri Rogaland, Cathrine Th. Tellnes.

Har du en gammel oljetank i din hage? Naturvernforbundet kan hjelpe deg med å få den fjernet. Les mer på oljefri.no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2015

Nyheter

Protesterer mot Høg-Jæren vindpark

06.05.2008:

Jæren Energi ønsker å øke antallet vindturbiner i Høg-Jæren vindpark fra 27 til 32, og søker NVE om tillatelse til konsesjonsutredning. Norsk Ornitologisk Forening avdeling Rogaland mener søknaden er mangelfull og utilstrekkelig og at utredningsplikten ikke er oppfylt. Naturvernforbundet slutter seg til dette synet.

Seier i Suldal

06.05.2008:

Kraftverkseieren i Helganesåno i Suldal søkte om å få fritak for kravet om minstevannføring i elva. Naturvernforbundet protesterte og viste til at tiltaket ville få store negative konsekvenser for dyreliv og landskapsopplevelse. Nå har NVE gitt forbundet fullt medhold og Helganesåno er dermed sikret et minimum med vannføring. Les mer på suldal.miljostatus.no. Se også 30.05.2007.

Innsigelse til Ulvarudlå

21.01.2008:

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til tre reguleringsplaner som omfatter Lyses planlagte vindkraftverk på Ulvarudlå i Time og Bjerkreim kommuner. Sjekk saken her: http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=36570&amid=1794674 Fylkesmannen støtter fylkesdelplanen for vindkraft og sier nei til seks av sju omsøkte vindkraftprosjekt i Sør-Rogaland.

Nei til seks av syv vindparker

21.01.2008:

Miljøbevegelsen i Rogaland avviser seks av sju søknader om vindkraftanlegg i Sør-Rogaland. Samtlige anleg ligger innenfor fylkesdelplanens nei-områder. Naturvernforbundet er også skeptisk til den syvende, Eikeland/Steinsland, selv om dette prosjektet for det meste ligger i et ja-område. Det skyldes helt ny informasjon om et stort rovfugltrekk i området.

Viser fra 13 til 16 av totalt 69 artikler