Du er her:

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne.

Nå er Stavanger 100 prosent oljefri

Stavanger bruker ikke lenger olje til å varme opp sine egne bygg. Derfor fortjener de Naturvernforbundets «Oljefri-diplom».

Naturvernforbundets Oljefri-kampanje deler ut diplomer til aktører som har fjernet oljefyring i egne bygg. Oljefri-diplomet hedrer de som har gjort en innsats for å både kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning og hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet.

Stavanger kommune har de seneste årene gjort en imponerende innsats og har nå faset ut olje helt. I dag er Stavanger 100 prosent oljefri.

Dette ble markert med en overrekkelse av Oljefri-diplom til ordfører Christine Sagen Helgø og miljøvernsjef Olav Stav tirsdag 23. juni. Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, Energi- og driftseksjonen var også til stede.

Det er veldig flott å motta dette diplomet,, og det både forplikter og inspirerer til videre arbeid, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Oljefyring står for store klimagassutslipp, og utfasing av oljefyring gir konkret effekt i form av en kraftig reduksjon i Co2-utslipp.

– Det er viktig at noen kommuner går foran og viser at det går an å kutte ut fossil oppvarming i god tid før det varslede forbudet i 2020. Stavanger kommune fremstår som et eksempel til etterfølgelse både for andre kommuner og for kommunens befolkning, og sender også et tydelig signal til myndighetene, sier ansvarlig for Oljefri Rogaland, Cathrine Th. Tellnes.

Har du en gammel oljetank i din hage? Naturvernforbundet kan hjelpe deg med å få den fjernet. Les mer på oljefri.no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2015

Nyheter

Vannkraftutbyggingen som aldri før

30.10.2007:

Den som trodde det ikke var stort mer vannkraft å bygge ut i Rogaland har tatt grundig feil. Den store Sauda-utbyggingen er i full gang, Jørpelandsutbyggingen starter om kort tid og rundt om i fylket legges det rør i små bekker og større elver. Siden 1995 er det gitt 131 utbyggingstillatelser for mini- og mikrokraftverk og i tillegg kommer et større antall småkraftverk. Lista kan du studere her!

Spar badeplass i Suldal

30.05.2007:

Store Jåvatn i Suldal må ikkje regulerast. Det vil øyeleggje ein mykje brukt badeplass i vatnet. Inntaket til Kvednabekken kraftverk bør dessutan flyttast 30 meter nedanfor utløpet av Store Jåvatn, mener Naturvernforbundet i en høyringsuttale til vasskraftprosjektet.

Nei til statlig støtte til Høg-Jæren vindpark

30.05.2007:

Naturvernforbundet frarår statlig støtte til omstridte Høg-Jæren vindpark. I følge Stavanger Aftenblad vurderer Enova SF å bevilge inntil 200 millioner kroner i investeringsstøtte til en vindpark i et område på Høg-Jæren som anses uegnet for vindkraftutbygging på grunn av store konflikter.

Bevar storslått foss i Brattlandsdalen!

30.05.2007:

Småkraft AS søker om løyve til å byggje kraftverk i elva Flesåa i Brattlandsdalen i Suldal kommune. Flesåa er i dag ein dominerande og storslått foss ned mot riksveg 46 og Naturvernforbundet og Jeger-og fiskerforbundet går sterkt i mot utbyggingsplanane.

Viser fra 17 til 20 av totalt 69 artikler