Du er her:

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne.

Nå er Stavanger 100 prosent oljefri

Stavanger bruker ikke lenger olje til å varme opp sine egne bygg. Derfor fortjener de Naturvernforbundets «Oljefri-diplom».

Naturvernforbundets Oljefri-kampanje deler ut diplomer til aktører som har fjernet oljefyring i egne bygg. Oljefri-diplomet hedrer de som har gjort en innsats for å både kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning og hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet.

Stavanger kommune har de seneste årene gjort en imponerende innsats og har nå faset ut olje helt. I dag er Stavanger 100 prosent oljefri.

Dette ble markert med en overrekkelse av Oljefri-diplom til ordfører Christine Sagen Helgø og miljøvernsjef Olav Stav tirsdag 23. juni. Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, Energi- og driftseksjonen var også til stede.

Det er veldig flott å motta dette diplomet,, og det både forplikter og inspirerer til videre arbeid, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Oljefyring står for store klimagassutslipp, og utfasing av oljefyring gir konkret effekt i form av en kraftig reduksjon i Co2-utslipp.

– Det er viktig at noen kommuner går foran og viser at det går an å kutte ut fossil oppvarming i god tid før det varslede forbudet i 2020. Stavanger kommune fremstår som et eksempel til etterfølgelse både for andre kommuner og for kommunens befolkning, og sender også et tydelig signal til myndighetene, sier ansvarlig for Oljefri Rogaland, Cathrine Th. Tellnes.

Har du en gammel oljetank i din hage? Naturvernforbundet kan hjelpe deg med å få den fjernet. Les mer på oljefri.no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2015

Nyheter

Tørrlegging av Suldalselv uakseptabelt

30.05.2007:

Tørrlegging av Helganesåno i Suldal kommune er uakseptabelt, skriv Naturvernforbundet og Jeger- og fiskerforbundet i ein felles uttale til Suldal kommune. Kraftverkseigaren har søkt om fritak for kravet til minstevannføring i elva.

Færre vindmøller til Rogaland

Færre vindmøller til Rogaland

11.05.2007:

Naturvernforbundet mener utbygging av arealkrevende og konfliktfylte vindparker slik fylkesdelplanen legger opp til, kan og må reduseres betydelig. Rogaland må prioritere energisparing og fornybar energiproduksjon i urbane strøk, foreslår Naturvernforbundet. Les høringsuttalelsen her!

Stryk til Dalane Kraft AS

11.04.2007:

Dalane Kraft AS søker om tillatelse til å bygge Frøytlog kraftverk i Sokndal kommune. Naturvernforbundet mener søknaden inneholder feil, har mangelfulle opplysninger og dårlig eller ingen dokumentasjon av biologisk mangfold. Naturvernforbundet anbefaler NVE om å returnere søknaden til kraftselskapet. Også fylkesmannen i Rogaland og NJFF, Rogaland har uttalt seg sterkt kritisk til søknaden.

Ny, stor kraftutbygging i Dalane

Ny, stor kraftutbygging i Dalane

21.02.2007:

Dalane Kraft AS vil bygge fire nye kraftverk i Hellelandsvassdraget som tilsammen skal produsere 160 GWh. Det er med andre en omfattende utbygging som vil påvirke store arealer, blant annet flere natur og kultur vernede områder. Dalane Kraft AS skal nå konsekvensutrede utbyggingen, før det eventuelt fremmes en søknad om konsesjon. Det er reist en rekke kritiske merknader som du kan lese her!

Viser fra 21 til 24 av totalt 69 artikler