Du er her:

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne.

Nå er Stavanger 100 prosent oljefri

Stavanger bruker ikke lenger olje til å varme opp sine egne bygg. Derfor fortjener de Naturvernforbundets «Oljefri-diplom».

Naturvernforbundets Oljefri-kampanje deler ut diplomer til aktører som har fjernet oljefyring i egne bygg. Oljefri-diplomet hedrer de som har gjort en innsats for å både kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning og hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet.

Stavanger kommune har de seneste årene gjort en imponerende innsats og har nå faset ut olje helt. I dag er Stavanger 100 prosent oljefri.

Dette ble markert med en overrekkelse av Oljefri-diplom til ordfører Christine Sagen Helgø og miljøvernsjef Olav Stav tirsdag 23. juni. Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, Energi- og driftseksjonen var også til stede.

Det er veldig flott å motta dette diplomet,, og det både forplikter og inspirerer til videre arbeid, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Oljefyring står for store klimagassutslipp, og utfasing av oljefyring gir konkret effekt i form av en kraftig reduksjon i Co2-utslipp.

– Det er viktig at noen kommuner går foran og viser at det går an å kutte ut fossil oppvarming i god tid før det varslede forbudet i 2020. Stavanger kommune fremstår som et eksempel til etterfølgelse både for andre kommuner og for kommunens befolkning, og sender også et tydelig signal til myndighetene, sier ansvarlig for Oljefri Rogaland, Cathrine Th. Tellnes.

Har du en gammel oljetank i din hage? Naturvernforbundet kan hjelpe deg med å få den fjernet. Les mer på oljefri.no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2015

Nyheter

Nei til kraftverk i Bjerkreimsvassdraget

Nei til kraftverk i Bjerkreimsvassdraget

29.01.2007:

NVE har sagt nei til planene om å bygge to kraftverk i Hegelstadelva som er en del av Bjerkreimsvassdraget. NVE mener kraftutbyggingene har svært negative konsekvenser blant annet ved tørrlegging av elva i deler av året.

Kampen for Jørpelandsvassdraget til tross!

16.12.2006:

Samtlige naturvern- og friluftslivorganisasjoner har rettet sterke henstillinger til Helen Bjørnøy og Odd Roger Enoksen om å gå inn for opprustningsalternativet. Likevel har Jørpeland Kraft as i statsråd i dag 15.12.06 fått tillatelse til utbygging av Jørpelandsvassdraget.

Nye småkraftverk i Lysefjorden

24.09.2006:

Selskapet Småkraft AS søker om å få bygge to småkraftverk ved Songesand i Lysefjorden. Naturvernforbundet mener kraftverkene kan bygges, men bare på visse betingelser.

Rovfugl truet av vindmøller

24.09.2006:

Risikoen er stor for at kongeørn og hubro kan bli fordrevet fra sine hekkeplasser dersom det tillates bygd vindparker i Helleheia og Tellnes i sør-Rogaland. Det hevder Naturvernforbundet i høringsuttalelser til vindparkplanene.

Viser fra 25 til 28 av totalt 69 artikler