Du er her:

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne.

Nå er Stavanger 100 prosent oljefri

Stavanger bruker ikke lenger olje til å varme opp sine egne bygg. Derfor fortjener de Naturvernforbundets «Oljefri-diplom».

Naturvernforbundets Oljefri-kampanje deler ut diplomer til aktører som har fjernet oljefyring i egne bygg. Oljefri-diplomet hedrer de som har gjort en innsats for å både kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning og hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet.

Stavanger kommune har de seneste årene gjort en imponerende innsats og har nå faset ut olje helt. I dag er Stavanger 100 prosent oljefri.

Dette ble markert med en overrekkelse av Oljefri-diplom til ordfører Christine Sagen Helgø og miljøvernsjef Olav Stav tirsdag 23. juni. Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, Energi- og driftseksjonen var også til stede.

Det er veldig flott å motta dette diplomet,, og det både forplikter og inspirerer til videre arbeid, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Oljefyring står for store klimagassutslipp, og utfasing av oljefyring gir konkret effekt i form av en kraftig reduksjon i Co2-utslipp.

– Det er viktig at noen kommuner går foran og viser at det går an å kutte ut fossil oppvarming i god tid før det varslede forbudet i 2020. Stavanger kommune fremstår som et eksempel til etterfølgelse både for andre kommuner og for kommunens befolkning, og sender også et tydelig signal til myndighetene, sier ansvarlig for Oljefri Rogaland, Cathrine Th. Tellnes.

Har du en gammel oljetank i din hage? Naturvernforbundet kan hjelpe deg med å få den fjernet. Les mer på oljefri.no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2015

Nyheter

Mer vann i Imslandselva i Vindafjord

13.06.2006:

Naturvernforbundet er positiv til forslaget om Imsland kraftverk i Vindafjord, men har flere kritiske kommentarer til planene. Blant annet bør det stilles krav om en minstevannføring på 10-20 prosent av normal vannføring i elva.

Nei til Osane kraftverk i Suldal

18.04.2006:

Naturvernforbundet i Rogaland går sterkt imot å gi løyve til å bygge Osane kraftverk i Steinstølåna i Ullavassdraget i Suldal kommune. Utbuygginga vil m.a. berøre to raudlisteartar i området som ikkje er nemnd i konsekvensundersøkinga, men som er kjend informasjon i kommunen. Forbundet meiner de miljømessige konsekvensane ved utbygginga vil vere for store.

Foreslår nye konflikttema om vindkraft

18.04.2006:

Forholdet til verna vassdrag, nærmiljø, støy, virkninger for reiseliv og sumvirkninger for landskapet bør inngå i tematiske konfliktvurderinger av vindkraft, foreslår Naturvernforbundet i Rogaland i en høringsinnspill til NNV.

Nei til svært forurensende fjernvarme i Jåttåvågen

Nei til svært forurensende fjernvarme i Jåttåvågen

15.07.2005:

Naturvernforbundet stiller seg positiv til at det bygges fjernvarmeanlegg basert på fornybare energikilder. Vi er derimot svært kritisk til at fjernvarmeanlegg skal fyres med fossilgass. Lyses forslag innebærer at fjernvarmeanlegget blir svært forurensende sammenlignet med et anlegg fyrt med biobrensel.Vi anbefaler at NVE ikke gir konsesjon til Lyse. NVE bør pålegge Lyse å fremme en ny søknad med et anlegg basert på biobrensel og varmepumper.

Viser fra 29 til 32 av totalt 69 artikler