Du er her:

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne.

Nå er Stavanger 100 prosent oljefri

Stavanger bruker ikke lenger olje til å varme opp sine egne bygg. Derfor fortjener de Naturvernforbundets «Oljefri-diplom».

Naturvernforbundets Oljefri-kampanje deler ut diplomer til aktører som har fjernet oljefyring i egne bygg. Oljefri-diplomet hedrer de som har gjort en innsats for å både kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning og hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet.

Stavanger kommune har de seneste årene gjort en imponerende innsats og har nå faset ut olje helt. I dag er Stavanger 100 prosent oljefri.

Dette ble markert med en overrekkelse av Oljefri-diplom til ordfører Christine Sagen Helgø og miljøvernsjef Olav Stav tirsdag 23. juni. Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, Energi- og driftseksjonen var også til stede.

Det er veldig flott å motta dette diplomet,, og det både forplikter og inspirerer til videre arbeid, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Oljefyring står for store klimagassutslipp, og utfasing av oljefyring gir konkret effekt i form av en kraftig reduksjon i Co2-utslipp.

– Det er viktig at noen kommuner går foran og viser at det går an å kutte ut fossil oppvarming i god tid før det varslede forbudet i 2020. Stavanger kommune fremstår som et eksempel til etterfølgelse både for andre kommuner og for kommunens befolkning, og sender også et tydelig signal til myndighetene, sier ansvarlig for Oljefri Rogaland, Cathrine Th. Tellnes.

Har du en gammel oljetank i din hage? Naturvernforbundet kan hjelpe deg med å få den fjernet. Les mer på oljefri.no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2015

Nyheter

Ja til vindkraft - nei til vindkraft på Høg-Jæren

Ja til vindkraft - nei til vindkraft på Høg-Jæren

14.07.2005:

I en artikkel i Aftenbladet 4. juli med overskriften "- For dyrt med rensing", der representanter for Natur og Ungdom møtte Olje- og energiminister Thorhild Widvey, kunne man lett få inntrykk av at naturvernere generelt støtter byggingen av vindparken på Høg-Jæren. Dette er helt feil.

Naturvernforbundet i Rogaland positiv til vindpark på Årvikfjellet i Tysvær

Naturvernforbundet i Rogaland positiv til vindpark på Årvikfjellet i Tysvær

26.06.2005:

Naturvernforbundet i Rogaland er i utgangspunktet positivt til den omsøkte vindparken på Årvikfjellet i Tysvær. Dette er begrunnet ut fra at konfliktgraden i forhold til natur, miljø og friluftsliv er begrenset, vindparken vil gi et viktig bidrag til ny fornybar energiproduksjon og at vindparken bygges i et område som er egnet i følge Egnethetsanalysen for vindkraft i Rogaland. Sammenlignet med den meget konfliktfylte vindparken på Høg-Jæren er dette et meget godt prosjekt.

Stopp Høg-Jæren vindpark! Vurder vindkraftanleggene i Rogaland samlet!

Stopp Høg-Jæren vindpark! Vurder vindkraftanleggene i Rogaland samlet!

14.06.2005:

Planene for Høg-Jæren vindpark må omfattes av de overordnede retningslinjene for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg som er under utarbeidelse av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet. Det sa Kjetil Waagbø i Naturvernforbundet i Rogaland da naturvernere fra hele landet møtte miljøvernminister Knut Arild Hareide på Norges Naturvernforbunds landsmøte som ble avviklet denne helga i Porsgrunn.

Krever ny vurdering av Høg-Jæren Vindpark

19.04.2005:

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland krever at planene for Høg-Jæren vindpark blir omfattet av de overordnede retningslinjene for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg som er under utarbeidelse av Miljøverndepartemenet og Olje- og energidepartementet. NVE's konsesjon for Høg-Jæren Vindpark er påklaget av flere og i tillegg har fylkesmannen fremmet innsigelse mot reguleringsplanen for vindparken.

Viser fra 33 til 36 av totalt 69 artikler