Du er her:

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne

Fra venstre Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, miljøvernsjef Olav Stav, ordfører Christine Sagen Helgø og Cahrine Th. Tellnes fra Naturvernforbundet. Foto: Erlend Berne.

Nå er Stavanger 100 prosent oljefri

Stavanger bruker ikke lenger olje til å varme opp sine egne bygg. Derfor fortjener de Naturvernforbundets «Oljefri-diplom».

Naturvernforbundets Oljefri-kampanje deler ut diplomer til aktører som har fjernet oljefyring i egne bygg. Oljefri-diplomet hedrer de som har gjort en innsats for å både kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning og hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet.

Stavanger kommune har de seneste årene gjort en imponerende innsats og har nå faset ut olje helt. I dag er Stavanger 100 prosent oljefri.

Dette ble markert med en overrekkelse av Oljefri-diplom til ordfører Christine Sagen Helgø og miljøvernsjef Olav Stav tirsdag 23. juni. Ernst Olsen fra Stavanger Eiendom, Energi- og driftseksjonen var også til stede.

Det er veldig flott å motta dette diplomet,, og det både forplikter og inspirerer til videre arbeid, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Oljefyring står for store klimagassutslipp, og utfasing av oljefyring gir konkret effekt i form av en kraftig reduksjon i Co2-utslipp.

– Det er viktig at noen kommuner går foran og viser at det går an å kutte ut fossil oppvarming i god tid før det varslede forbudet i 2020. Stavanger kommune fremstår som et eksempel til etterfølgelse både for andre kommuner og for kommunens befolkning, og sender også et tydelig signal til myndighetene, sier ansvarlig for Oljefri Rogaland, Cathrine Th. Tellnes.

Har du en gammel oljetank i din hage? Naturvernforbundet kan hjelpe deg med å få den fjernet. Les mer på oljefri.no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2015

Nyheter

Fugletrekk teleskoper

Sør-Rogaland fylles med vindturbiner

03.01.2012 | Sist oppdatert: 03.01.2012

Rogaland skal bli det nye vindmøllelandet. Verken naturverdier eller truete arter skal få hindre at heiene fra Ålgård til Åna Sira blir mer eller mindre en sammenhengende vindmøllepark, mener NVE. Sist i rekken av NVE-godkjente prosjekter er Egersund Vindpark.

Giljajuvet Kvitebrua foto IH

Kraftverk i Giljajuvet er uakseptabelt

16.11.2011 | Sist oppdatert: 16.11.2011

Nye avbøtende tiltak gjør ikke kraftutbygging i Giljajuvet mer spiselig, fastslår fylkeslagene av Norges Jeger- og fiskerforbund og Norges Naturvernforbund i en fellesuttalelse. - Utbyggingsplanene vil ha særdeles negative virkninger for laksen og sjøøretten i en av Rogalands viktigste laksevassdrag.

Bergknapp - Bengt Tovslid sitter

Grønt lys for grønne tak

08.07.2011 | Sist oppdatert: 08.07.2011

Et tak fullt av blomster, er ikke bare vakkert og bra for byenes biologiske mangfold. Sedumtak med bergknapp forlenger også takets levetid, gir pluss i CO2-regnskapet og reduserer avrenning til kommunale avløp. Det nye hotellet i Løkkeveien i Stavanger har grønt tak, og byens nye konserthus blir det neste.

Gydalen foto T

For stor utbygging i Gydalen

03.06.2011 | Sist oppdatert: 03.06.2011

Dalane Kraft søker om en omfattende kraftutbygging i Hellelandsvassdragets nedbørfelt. Selv om en del av området allerede er utbygd til kraftformål mener Naturvernforbundet utbyggingsplanene er for omfattende og medfører store tap av inngrepsfrie naturområder.

Viser fra 5 til 8 av totalt 69 artikler