Du er her:

Nyheter

Sørmarka-fylling til fylkesmannen

Sørmarka-fylling til fylkesmannen

16.12.2006:

Naturvernforbundet mener fyllingen på en beitemark ved Sørmarka er ulovlig fordi den er igangsatt uten tillatelse. Kommunens byggesakssjef mener den 2 dekar store fyllingen er reparasjonstiltak og at det ikke er nødvendig å søke om tilatelse. Naturvernforbundet har anmodet fylkesmannen om å gripe inn.

Ulovlig fylling på Tasta må fjernes

16.12.2006:

Etter et oppslag i Rogalands Avis 6. desember tok det byggesakssjefen bare to dager å utferdige et pålegg om fjerning av en ulovlig fylling i et friområde på Tasta. Grunneier må fjerne massene innen 28 februar 2007. Om ikke det skjer vil det påløpe en dagmulkt på kr 500.

Ulovlige fyllinger i Stavanger

Ulovlige fyllinger i Stavanger

30.10.2006:

Naturvernforbundet har registrert flere ulovlige fyllinger i Stavanger. Det groveste tilfellet er på Tasta der en grunneier har fylt forurenset gravemasser i et tidligere beiteområde som nå er regulert til friområde. Naturvernforbundet har anmodet kommunen om å kreve ulovlige fyllinger fjernet.

Skeptisk til avfallsanlegg i Hå

18.05.2006:

Konsekvensutredningen for fragmenteringsanlegg på Småhaugane industriområde i Hå kommune inneholder flere mangler, mener Naturvernforbundet. Utredningen bør vise hva konsekvensene blir av en utvidelse av anlegget og det bør kreves tileggsutredning om svevestøv, utslipp til vann og risikoanalyse.

Viser fra 5 til 8 av totalt 22 artikler