Du er her:

Nyheter

Ulovlig fylling i Sørmarka

18.04.2006:

Utfylling i et fuktig parti på en beitemark ved Sørmarkveien i Stavanger er ulovlig, hevder Naturvernforbundet. Verken grunneier eller entreprenør har søkt om tillatelse for dumping av gravemasser i beitemarka som regulert som friområde i gjeldende kommuneplan. Forbundet mener kommunen må kreve at fyllingen skal fjernes og skadene repareres.

Avslo klage på Mosvatn-utfylling

21.09.2005:

Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger har avslått en klage fra Naturvernforbundet som gjelder tillatelse til utfylling i Mosvatnet i forbindelse med bygging av kulvert over Motorveien. Venstres Helge Solum Larsen foreslo at klagen ble tatt til følge ved at reguleringsbestemmelsene fikk et tillegg om at "Det tillates ikke utfylling i Mosvatnet". Solum Larsen fikk bare støtte fra SV. Klagesaken går dermed til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Les innstillingen hos Stavanger kommune

Viser fra 9 til 12 av totalt 22 artikler