Du er her:

Velkommen til Store Marøy!

I sju år har ivrige dugnadsfolk ryddet, svidd og restaurert det gamle kulturlandskapet på Store Marøy. Erfaringene fra arbeidet er samlet og utgitt i heftet "Den lange veien fra gjengrodd til åpent kulturlandskap".

ImageI mange år var Store Marøy en glemt og gjengrodd naturperle, bare noen hundre meter fra storbyen Stavanger. Siden 1999 har organisasjoner, enkeltpersoner, myndigheter og næringsliv gått sammen om å få tilbake noe av det gamle naturog kulturlandskapet. Nå er målet nådd. Store Marøy er blitt et godt tilrettelagt naturområde for lek, læring og opplevelse.

For 50 år siden var Store Marøy nesten uten et eneste tre. Her var et åpent landskap med brune lyngheier og grønne beitemarker. Det var ikke spesielt for Marøy. Åpne og trefattige landskap var vanlig langs hele kysten vår der det ble drevet aktivt jordbruk. Siden 1950-tallet har tusenvis av gårdsbruk blitt nedlagt og mange eksisterende gårdsbruk har sluttet med husdyr i utmarka. Resultatet ser vi på Marøy og svært mange andre steder både i Stavanger og i Rogaland. Når beitedyra forsvinner, er det fritt fram for skog og einer. Det åpne landskapet med store lyngheier er i ferd med å forsvinne fra kysten vår. Og med det mister vi et kulturlandskap som har eksistert i 5000 år!

Store Marøy forandrer ansikt

ImageBildet av Store Marøy er tatt 19.mai 2004 og viser det meste av øya sett fra østsiden. Til venstre i bildet ser du granskog, furuskog og en del lauvskog. Her er det ikke gjort noen skjøtselstiltak, gjengroingen får gå sin gang. Det brune arealet som grenser ned mot sjøen i øst (nedre kant) ble ryddet for trær og kratt i vinter. Et steingjerde som går i retning nord-sør har kommet til syne etter å ha vært begravd i einerkratt i mange år. Til høyre for det brune feltet ser du et større grått område. Det er feltet som ble svidd i fjor vår. Her har røsslyngen allerede spirt, men det må du ned på bakken for å se.
Dette bildet kan du sammenlikne med bildet som ble tatt i 1997, før ryddingen av Marøy startet. Bildet finner du ved å bla deg fram i skjøtselsplanen for Marøy som du finner link til lenger nede.

Truet kulturlandskap

Kystlyngheiene er en naturtype som har en helt særegen flora og fauna. Når heiene forsvinner mister vi planter og dyr som er knyttet til denne spesielle naturtypen. Det er med denne bakgrunn Marøyprosjektet så dagens lys i 1999. Naturvernforbundet ønsket å redde et kulturlandskap som har vært helt dominerende på Jæren tilbake til vikingetiden og før det. Stavanger kommune som eier Store Marøy og Ryfylke Friluftsråd som har vedlikehold av friområder på kysten, støttet Naturvernforbundets ide om å tilbakeføre Store Marøy til sitt opprinnelige ”utseende”. I et godt og nært samarbeid ble det laget en skjøtselplan for Marøy som i detalj beskriver hva som skal gjøres på øya.

Hogst og rydding

Frivillige mannskaper fra Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe i Sandnes svidde av lyng og einer vinteren 2003.
Frivillige mannskaper fra Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe i Sandnes svidde av lyng og einer vinteren 2003.
Siden 1999 er nær 2/3 deler av Marøy ryddet for trær og einerkratt. Trærne er kappet og kløyvd og solgt som ved. Inntektene av vedsalget har gått til ungdomsprosjektet på Engøyholmen Kystkultursenter. Etter ryddingen er lyng og einer svidd, slik man gjorde i gamle dager. Det er sauene som er istand til å holde landskapet åpent. Derfor har det beitet sauer og geiter på Marøy siden 1999. Et 200 meter langt sauegjerde med port og to gjerdeklyvere er satt opp nord på øya ved de mest populære stedene for soling og bading.

Nyheter

Skryt fra landbruksministeren

17.07.2006:

Naturvernforbundet har invitert landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) til å besøke vår stand på Gladmat-festivalen i Stavanger. Vi har også fristet med en befaring til Store Marøy med "Marøyferjå". Men statsråden kommer ikke til Stavanger - han skal ha ferie. Derimot er ministeren fornøyd med vårt engasjement for kulturlandskapet. Les brevet her

Gratisturar til Store Marøy

Gratisturar til Store Marøy

17.07.2006:

Kvar dag under Gladmat-festivalen arrangerar Naturvernforbundet gratisturar til Store Marøy i Gandsfjorden med "Marøy-ferjå". Nytt det eineståande høvet til å bli kjent med eit gamalt kulturlandskap som Naturvernforbundet restaurerar på dugnad. Turen er guida og du vil garantert få treffe på villsau-flokken som beitar på øya. Påmelding skjer på Naturvernforbundets stand nr 76 eller til båtførar og guide Erik Thoring på tlf. 416 83 238. Deltakartalet per tur er avgrensa til 15. Sjå rutetabellen her.

Sakte, men sikkert på Marøy

18.04.2006:

Det er ikke gjort i en håndvending å restaurere et gjengrodd kulturlandskap, det har dugnadsgjengen på Store Marøy fått erfare. Sjøl om det til nå er lagt ned over 1500 timer på rydding av den 120 dekar store øya i Gandsfjorden, gjenstår det mye arbeid. Hva som er gjort de siste to åra, og hva som gjenstår kan du lese om i Marøy-rapporten for 2004 og 2005.

Vandreteater på Marøy i 2008?

Vandreteater på Marøy i 2008?

15.11.2005:

I 2008 vil Naturvernforbundet ta med publikum på en vandring gjennom det natur- og kulturhistoriske landskapet på Store Marøy i Gandsfjorden. Det vil vi gjøre med med hjelp av profesjonelle skuespillere og med bakgrunn i litteratur og kulturuttrykk som ble laget den gang landskapet vårt var dominert av kystlyngheier og våtmarker. Vi har søkt Stavanger2008 om økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet

Viser fra 21 til 24 av totalt 25 artikler