Du er her:

9 av 26 kommuner fikk grønt lys - godkjent. Illustrasjon: Ellen Jepson

9 av 26 kommuner fikk grønt lys - godkjent. Illustrasjon: Ellen Jepson.

Rogalandskommunene svarer om naturmangfold

Ingen over, ingen ved siden. Karmøy kommune er den klart beste Rogalandkommunen når det gjelder vern av truete arter og truete naturtyper. Det går fram av en undersøkelse Naturvernforbundet gjorde i 2010. Bare 9 av 26 kommuner sto til godkjent. Svarene fra kommunene finner du som vedlegg.

 

En vesentlig del av æren må Karmøy kommune dele med frivillige naturvernere, i første rekke  fjorårets vinner av fylkeskommunen miljøvernpris, Arnt Kvinnesland.

Karmøy ville neppe toppet listen om det ikke var for Kvinnesland og hans ivrige og kompetente medhjelpere. På den annen side ville ikke de frivillige kunne utrettet mye uten positiv oppfølging fra kommunen. Karmøy er slikt sett et glitrende eksempel på resultatene av et tett og godt samarbeid mellom kommune og innbyggere.

For det er ikke vidløftige tanker og planer som karakteriserer Karmøy. Det er handling og resultater. Siden 2005 har kommunen, naturvernere og jegere gjennomført systematisk bekjempelse av mink i sjøfuglkolonier. Fra et lavmål økte ternebestanden til hele 1000 par i 2010. Samarbeid har også vært nøkkelen i arbeidet med å bevare kommunens vipebestand.

Spørreundersøkelsen som Naturvernforbundet gjennomførte i fjor viser at bevaring av naturmangfold i Rogalandskommunene ikke står spesielt høyt på agendaen. Over to tredjedeler av kommunene sto til stryk eller gadd ikke svare på spørsmålene våre.

Bare 9 av 26 kommuner sto til godkjent.

Undersøkelsen forteller først og fremst om kommunenes uttrykte holdning til og arbeid med truet natur. Hva som faktisk skjer i de enkelte kommunene kan være en helt annen sak. Det undersøkelsen ikke sier noe om er kommunens arealbruk. Arealbruken har avgjørende betydning for arters leveområder. Eller sagt på en annen måte: En kommune som scorer høyt i undersøkelsen kan ha en arealpolitikk som reduserer eller skader viktig naturmangfold. Det vil ikke bli avslørt i spørreundersøkelsen.

Så må man ha i mente at flere kommuner har store vernete arealer der både arter og naturtyper er langt på vei sikret. Disse kommunene vil neppe føle  behov for å gjøre ekstra tiltak. Andre kommuner har langt færre vernearealer og høyt utbyggingspress. Disse kommunene vil antagelig ha sterkere fokus på truet natur. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.04.2011

Nyheter

FOTO 12-1

Lysglimt for hettemåkene i 2011

24.11.2011 | Sist oppdatert: 25.11.2011

Årets Fugl, hettemåka, har hatt den beste hekkesesongen på Jæren i år sammenliknet med de to foregående år. Men bestanden var 17 ganger større i 1975 og fordelt på langt flere hekkeplasser enn i dag. Årets fugl er definitivt i trøbbel.

Stein B Vitenfabrikken

Ikke håp for ternene

18.10.2011 | Sist oppdatert: 18.10.2011

Flere sjøfuglbestander har kollapset på Vestlandet de siste 20-30 årene. Verst ser det ut for ternene og lomvien som i verste fall kan bli utryddet i løpet av de neste 40-åra. - Bare 50 hekkene ternepar i Hordaland i år forteller om en art i fritt fall, fastslo Stein Byrkjeland i sitt foredrag på Vitenfabrikken torsdag 13.oktober.

IMGP0168

Mostun til Naturvernforbundet?

11.07.2011 | Sist oppdatert: 11.07.2011

Mostun fra 1867 kan blir naturinformasjonssenter og møtelokale for Naturvernforbundet. Ideen er plantet hos politikere og administrasjon i kommunen, og tilbakemeldingene er positive. Spørsmålet om en leieavtale blir avgjort på et møte i hovedutvalget for miljø og utbygging 23.august.

Kraaka

Klapp kråka

28.05.2011 | Sist oppdatert: 28.05.2011

I Hå kommune er den en forhatt og fredløs ugangskråke. På Vitengarden på Nærbø er kråka barnas beste venn. Et utstoppet eksemplar av arten ble ihvertfall behandlet med ærbødighet og respekt av de unge. "Klappe-kråka" inngår i en helt ny fugleutstilling på Jærmuseets avdeling like utenfor Nærbø.

Viser fra 1 til 4 av totalt 30 artikler