Du er her:

Utstillingen slik den ble vist i Vitenfabrikken i fjor

Utstillingen slik den ble vist i Vitenfabrikken i fjor.

Se praktfulle naturfoto fra Rogaland!

Fotoutstillingen om naturmangfold i Rogaland ble første gang vist i Vitenfabrikken i Sandnes 24 september i 2009. Utstillingen som er laget i samarbeid med Biofoto Rogaland ble en stor suksess. I løpet av to måneder ble utstillingen besøkt av ca 15 000 personer.

Nå er utstillingen flyttet til Stavanger friluftssenters naturlåve på Dyrnes ved Store Stokkavatn. Her er det åpent tirsdager og søndager fram til oktober. Sammen med utstillingen følger det en utstillingsguide og en naturkviss.

En mobil versjon av utstillingen er også laget. Denne skal vises i kommuner og på videregående skoler og kan også lånes av medlemsorganisasjonene i FNF, Rogaland. Hvis utstillingen er ledig kan det også lånes av andre.

Vi annonserer fortløpende hvor utstillingen vises og hvilke åpningstider som gjelder.

Nyheter

FOTO 12-1

Lysglimt for hettemåkene i 2011

24.11.2011

Årets Fugl, hettemåka, har hatt den beste hekkesesongen på Jæren i år sammenliknet med de to foregående år. Men bestanden var 17 ganger større i 1975 og fordelt på langt flere hekkeplasser enn i dag. Årets fugl er definitivt i trøbbel.

Stein B Vitenfabrikken

Ikke håp for ternene

18.10.2011

Flere sjøfuglbestander har kollapset på Vestlandet de siste 20-30 årene. Verst ser det ut for ternene og lomvien som i verste fall kan bli utryddet i løpet av de neste 40-åra. - Bare 50 hekkene ternepar i Hordaland i år forteller om en art i fritt fall, fastslo Stein Byrkjeland i sitt foredrag på Vitenfabrikken torsdag 13.oktober.

IMGP0168

Mostun til Naturvernforbundet?

11.07.2011

Mostun fra 1867 kan blir naturinformasjonssenter og møtelokale for Naturvernforbundet. Ideen er plantet hos politikere og administrasjon i kommunen, og tilbakemeldingene er positive. Spørsmålet om en leieavtale blir avgjort på et møte i hovedutvalget for miljø og utbygging 23.august.

Kraaka

Klapp kråka

28.05.2011

I Hå kommune er den en forhatt og fredløs ugangskråke. På Vitengarden på Nærbø er kråka barnas beste venn. Et utstoppet eksemplar av arten ble ihvertfall behandlet med ærbødighet og respekt av de unge. "Klappe-kråka" inngår i en helt ny fugleutstilling på Jærmuseets avdeling like utenfor Nærbø.

Viser fra 1 til 4 av totalt 30 artikler