Du er her:

Nyheter

Vipepanel

Ny rekord i Vitenfabrikken

16.10.2010 | Sist oppdatert: 01.11.2010

154 tilhørere til i alt fire foredrag på Vitenfabrikken i høst. Det er en solid framgang fra tilsvarende arrangementer i fjor. Vitenfabrikken befester dermed sin stilling som regionens møtested for populærvitenskaplige foredrag om Rogalandsnaturen.

Takhekkende måker 2010

Øker mest på Forus

16.10.2010 | Sist oppdatert: 01.11.2010

Forus er takhekkende måkers førstevalg. Det går fram av årets bestandsovervåking på Nord-Jæren som er utført av Ecofact AS på oppdrag for Naturvernforbundet. Hekkebestanden av fiskemåker på Forus er mer enn dobbelt så stor som bestandene i Risavika og Dusavika

Bilvei til hytter i Fundingsland

Bilvei til hytter i Fundingsland

14.11.2009:

Naturvernforbundet frarår på det sterkeste at det blir gitt tillatelse til å bygge bilvei til Liarstølsvatnet i nærheten av Vormedalsheia landskapsvernområde. Veien berører også det vernede Vormovassdraget.

Politiker-ja til ulovlig vei i Sauda

Politiker-ja til ulovlig vei i Sauda

15.11.2008:

Saudapolitikerne fornekter seg ikke. Kommunestyret har nylig godkjent en ca 1600 meter lang ATV-veg som ble bygd fra Botane til Svartavatn som "restaurering" av stølsveg. Politikerne beklaget at vegen ble bygd uten søknad, men har deretter gjort vegen lovlig omdefinert som "enkel landbruksveg". Naturvernforbundet har påklaget vedtaket.

Viser fra 33 til 36 av totalt 223 artikler