Du er her:

Nyheter

Fjern ulovlig veg i Saudafjellene

Fjern ulovlig veg i Saudafjellene

07.09.2008:

Naturvernforbundet har fått fullt medhold i sitt syn på ulovlig vegbygging i Saudafjellene. I et brev fra fylkesmannen blir Sauda kommune bedt om kreve vegen fra Botnane til Svartevatn fjernet.

Bedre sjøfuglvern i Stavanger

Bedre sjøfuglvern i Stavanger

29.05.2008:

Bystyret i Stavanger vedtok vinteren 2006 vern av seks hekkeplasser for sjøfugl. Men vedtaket må følges opp med reguleringsplaner slik at det kan gjennomføres tiltak. Naturvernforbundet ber om at det fra og med 2009 kan innføres ilandstigningsforbud på de seks holmene i Stavangerskjærgården.

Advarer mot tursti og badeplass på Boganes

29.05.2008:

Ambio Miljørådgivning AS advarer Stavanger kommune mot å anlegge tursti og badeplass på Boganeset. Det vil få klart negative følger for fuglelivet i området. Ambio har laget rapporten på oppdrag fra Naboforeningen på Boganes. Konklusjonene i rapporten samsvarer med Naturvernforbundets syn. Les rapporten her.

Større toleranse for streifdyr

29.05.2008:

Forvaltningsplanen for rovdyr i region 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) bør beholdes, men mindre endringer. Naturvernforbundet ønsker større toleranse for streifdyr og mer informasjon om effekten av konfliktdempende tiltak. Se også http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=26629

Viser fra 37 til 40 av totalt 223 artikler