Du er her:

Flytt vindmølleprosjektene fra jomfruelig naturområder til urbane strøk der strømmen blir brukt. Så får vi se hva folk mener om fornybar energi. Fotomontasje: Per Anda

Flytt vindmølleprosjektene fra jomfruelig naturområder til urbane strøk der strømmen blir brukt. Så får vi se hva folk mener om fornybar energi. Fotomontasje: Per Anda.

Bremsekloss for vindkraft?

Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil elektrifisere de nye funnene i Nordsjøen, Aldous/Avaldsnes. Da trengs flere monstermaster, mer vindkraft og mer vannkraft i Rogaland. Borten Moe spør hva Naturvernforbundet egentlig mener, når organisasjonen sentralt ber om mer fornybar energi, mens Naturvernforbundet i Rogaland påklager alle vindkraftkonsesjoner. Hva er sant?

Det er usant at Naturvernforbundet i Rogaland påklager alle vindkraftkonsesjoner i fylket. Av i alt 10 konsesjoner (over 20 MW) som er gitt i fylket har vi påklaget seks. Men vi er ikke på klagetoppen. Den posisjonen innehar fylkesmannen i Rogaland som har påklaget åtte tillatelser. I tillegg har flere andre miljø- og friluftsorganisasjoner, enkeltpersoner og grunneiere sendt inn klager på NVE´s vedtak.

Ola Borten Moe må gjerne mislike Naturvernforbundet og alt det vi står for. Men han er uærlig når han trekker fram Naturvernforbundet som en "versting" i motstanden mot vindkraft i Rogaland.

Oljestatsråden unnlater å si et eneste ord om at Rogaland har en godkjent fylkesdelplan for vindkraftutbygging (2009). Denne planen opererer med NEI-områder, JA-områder og KANSKJE-områder. Fylkesmannen og miljøorganisasjonene i fylket foreholder seg planen og har gått mot vindkraftprosjekter som ligger i planens NEI-områder. Åtte av 10 konsesjoner ligger i planens NEI-områder. 

Borten Moe må gjerne mene at fylkesdelplanen for vindkraft som ble vedtatt av et enstemmig fylkesting, ikke kan tas på alvor. Da bør han si det, istedet for å henge ut Naturvernforbundet som den store, stygge ulven.

I Rogaland er det per dags dato to større vindkraftanlegg i produksjon, nemlig Tysvær og Høg-Jæren. Naturvernforbundet støttet Tysvær og gikk mot Høg-Jæren. De to anleggene produserer  281 GWh som utgjør et halvt Alta-kraftverk. 

Av de åtte vindkraftanleggene som NVE har gitt konsesjonen, ligger sju i vindkraftplanens NEI-områder. Hvis alle blir utbygd vil de produsere omlag 1 TWh. 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.02.2012

Nyheter

NETTSIDE

NY NETTSIDE!

02.05.2019 | Sist oppdatert: 03.06.2019

Fra og med torsdag 2.mai er denne nettsiden historie. Nå finner du oss på rogaland-naturvern.no

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler