Du er her:

Våtmarksområdet på nordsiden av Vannassen må spares for brygge og andre tiltak som virker negativt for sjeldne og sårbare fuglearter. Foto: Erik Thoring

Våtmarksområdet på nordsiden av Vannassen må spares for brygge og andre tiltak som virker negativt for sjeldne og sårbare fuglearter. Foto: Erik Thoring.

Dropp brygge i Vannassen

Stavanger kommune foreslår å bygge brygge i myra på nordsiden av Vannassen. Det er en dårlig ide, mener Naturvernforbundet.

Forslaget har kommet opp i disposisjonsplanen for Vannassen og friområdet rundt. Naturvernforbundet mener en brygge i den mest uberørte og sensitive delen av Vannassen bør utgå fra planen. Alternativt bør brygga bygges i den parkifiserte delen av Vannassen. Myra i nord har stort potensiale for vannfugler, blant andre sivhøne, toppdykker og hettemåke. Med hjelp av enkle tiltak kan våtmarksområdet forbedres som hekkebiotop for vannfugler. En holme som beskytter fuglene fra firbeinte og tobeinte, vil kunne la seg realisere ved skånsom graving.

Naturvernforbundet er også bekymret for Litle Vannassen som er under sterk gjengroing. Her mener vi at det bør lages en plan for å rehabilitere tjernet og samtidig vurdere konsekvensene av å tilføre tjernet mer vann fra omgivelsene. Utløpet fra tjernet kan med god planlegging bidra til å forbedre vannmiljøet i Vannassen. Forbundet mener at disposisjonsplanen tar altfor mye hensyn til friluftsbrukerne på bekostning av dyrelivet og naturmiljøet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.06.2015

Nyheter

NETTSIDE

NY NETTSIDE!

02.05.2019 | Sist oppdatert: 03.06.2019

Fra og med torsdag 2.mai er denne nettsiden historie. Nå finner du oss på rogaland-naturvern.no

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler