Du er her:

Dropp Rogfast og Ryfast

De store planlagte tunnelprosjektene i fylket - Rogfast og Ryfast - vil tilrettelegge for økt biltrafikk, og dermed økte klimagassutslipp. Disse prosjektene vil bidra til at det blir vanskeligere å nå nasjonale målsettinger om reduserte utslipp av klimagasser. Prosjektene må derfor skrinlegges, mener Naturvernforbundet.

Nyheter

NETTSIDE

NY NETTSIDE!

02.05.2019

Fra og med torsdag 2.mai er denne nettsiden historie. Nå finner du oss på rogaland-naturvern.no

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler