Du er her:

Svinstøl i Hamrabøheia. Foto: Ove S. Førland

Svinstøl i Hamrabøheia. Foto: Ove S. Førland.

Hva skjer i Hamrabø?

Ifjor sommer fikk Naturvernforbundet medhold i to klager på bygging av landbruksveger ved det varig vernede Hamrabøvassdraget i Suldal. Ingen av vegene tilfredstilte kravene i landbruksvegforskriften, fastslo Fylkesmannen i Vest-Agder. Likevel ble det bygd veg.

En av grunneierne i Hamrabø mente han hadde fått tillatelse til å bygge veg inn til Kilen og vegen ble bygd midt i sommerferien. Fylkesmannen har gjort det klart at det ikke forelå  en godkjenning av vegprosjektet og har bedt kommunen om å rydde opp. Det er tydelig en kinkig sak for Suldal kommune for vi har intet sett eller hørt om hva kommunen har tenkt å foreta seg. 

Vegen til Kilen er ca 150 meter og inngår i søknaden om å bygge Kroleitevegen på i alt 1100 meter. Vegprosjektet ble i sin helhet avslått av Fylkesmannen. 

Det andre vegprosjektet heter Ådalsvegen og er på 2000 meter. Denne vegen gå helt inn snauheia i Svinstølen. Begge søknadene er begrunnet med behov for å ta ut skog samt enklere tilsyn med sauer. Fylkesmannen mener vegene har lav økonomisk nytteverdi, og i tillegg medfører de vesentlige inngrep i nedbørfeltet til Hamrabøvassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging. 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.01.2012

Nyheter

NETTSIDE

NY NETTSIDE!

02.05.2019 | Sist oppdatert: 03.06.2019

Fra og med torsdag 2.mai er denne nettsiden historie. Nå finner du oss på rogaland-naturvern.no

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler