Du er her:

  • Rogaland
  • Hvordan kan vi få de artsrike slåttemarkene tilbake?

Hvordan kan vi få de artsrike slåttemarkene tilbake?

Tid: 24.05.2018 kl. 19:00-20:30

Sted: Inge Steenslands hus

Slåttemarkene er en del av vår nasjonale kulturav som er i ferd med å forsvinne. De gamle ugjødsla slåtteengene har flere sjeldne planter og insekter som kan bli utryddet. Hva kan vi gjøre for å skjøtte slåttemarkene slik at det unike naturmangfoldet kan bevares. Hva blir gjort i Rogaland? Og kan vi etablere blomsterrike slåttemarker i byene? v/ botaniker Audun Steinnes, rådgiver Birgitt Harstad og naturforvalter Rune Søyland

Nyheter

Preikestolen

Nasjonalpark likevel?

15.05.2018

To ganger tidligere har Preikestolen nasjonalpark vært tema på Stortinget. Nå kommer det tredje forsøket i regi av fire representanter fra SV, med Lars Haltbrekken og Arne Nævra i spissen.

Side 10-11 bore

Ikkje lov å nydyrke skog på Bore

11.05.2018

Ein bonde på Bore i Klepp får ikkje lov til å nydyrke fem dekar skog attmed Jærstrendene landskapsvernområde. Naturvernforbundet og Ornitologisk Forening har fått medhald i sin klage på vedtaket gjort av politikarane i Klepp.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler