Du er her:

  • Rogaland
  • Hvordan kan vi få de artsrike slåttemarkene tilbake?

Hvordan kan vi få de artsrike slåttemarkene tilbake?

Tid: 24.05.2018 kl. 19:00-20:30

Sted: Inge Steenslands hus

Slåttemarkene er en del av vår nasjonale kulturav som er i ferd med å forsvinne. De gamle ugjødsla slåtteengene har flere sjeldne planter og insekter som kan bli utryddet. Hva kan vi gjøre for å skjøtte slåttemarkene slik at det unike naturmangfoldet kan bevares. Hva blir gjort i Rogaland? Og kan vi etablere blomsterrike slåttemarker i byene? v/ botaniker Audun Steinnes, rådgiver Birgitt Harstad og naturforvalter Rune Søyland

Nyheter

Viper 2 foto Ingvar Grastveit

Vipeseier i Time

31.10.2018

Vipene på Mossigemarkene i Time kommune, kan se framtida lysere i møte. Fylkesmannen tillater ikke nydyrking av en av de beste vipelokalitetene i kommunen.

Dalen I

Ulovlig deponi ved Jørpeland?

16.10.2018

Naturvernforbundet i Strand har varslet myndighetene om mulig ulovlig deponi samt forurensende drift av Dalen pukkverk utenfor Jørpeland. Kommunen har nå varslet kontrolltilsyn av virksomheten.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler