Du er her:

Rykanfossen er regulert, men fortsatt mektig. Foto: Rune Folkvord

Rykanfossen er regulert, men fortsatt mektig. Foto: Rune Folkvord.

Ikke rør fossene i Årdal

Clemens Kraft har fått vann på mølla er utbyggingen av Ullestadelva i Årdal. Nå vil kraftselskapet rørlegge det meste av de resterende elvene og fossene i heia. Men motstanden er massiv.

Det er bare få uker siden en annen hissig utbygger, Småkraft AS, kastet kortene og trakk søknadene sine om utbygging av Øvre og Nedre Lanes kraftverk i Bjerkreim. Bygdefolk og turgåere hadde i forkant mobilisert formidabelt mot slukking av fossene i Fossbrekka og Storåna.

Småkraft og Clemens Kraft har to ting til felles: De har kontorene sine utenfor Rogaland og de har store utenlandske eierinteresser. Småkraft er 100 prosent eid av et tysk investeringsselskap, mens Clemens kraft er eid med 49 prosent av et sveitsisk investeringsselskap. 

Dette kan forklare selskapenes hensynsløse jakt på norske vannkraftressurser som skal selges til utenlandske interesser. Kraftselskapene forstår ikke, eller bryr seg ikke, om folks følelser for vassdragsnaturen. Rett nok har rogalendingene vært positive til de fleste vannkraftprosjektene i fylket, men det går en grense. Og den har de tråkket over nå.

Clemens Kraft har søkt om tørrlegge de siste fossene i Årdal -Hiafossene, Rykanfossen og Sendingfossen. I den tro at fossene er "lite verdt" siden de er utbygd fra før. Men restverdiene er betydelige og bygdefolk og turgåere vil beholde det som er igjen. Motstanden er stor, det samme gjelder søknaden om å regulere Sandvatn og å tørrlegge øvre deler av Sandvassåna. 

Naturvernforbundet oppfordrer alle som vil beholde vassdragsnaturen i Årdal om å skrive til nve.no innen 7.juni. Hver motstemme teller!

Nyheter

Bore skog hogst

Nei til nydyrking av skog på Bore

13.02.2018

Norsk Ornitologisk Forening, Rogaland og Naturvernforbundet har påklaget et politisk vedtak om å tillate hogst og nydyrking av en fem dekar stor skogteig på Bore i Klepp kommune.

Lågaliåna

Omkamp om Lågaliåna

30.01.2018

I 2014 fikk Jørpeland Kraft AS avslag på sin søknad om å bygge ut Lågaliåna i Jørpelandsvassdraget. Nå prøver de seg igjen. - Den nye søknaden er ikke hakket bedre enn den forrige, sier Egil Tjensvold i Naturvernforbundet i Strand.

Espedalsstølen 4 starten på veien

ATV-vei i verneområde

02.11.2017

Øvre Espedal Velforening har bygd mer vei i Frafjordheiane landskapsvernområde enn de fikk lov til av verneområdestyret. Miljøvernorganisasjoner ber styret om å vurdere politianmeldelse og krav om retting.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler