Du er her:

  • Rogaland
  • Korleis få attende dei artsrike slåttemarkene?
Foto: Erik Thoring

Foto: Erik Thoring.

Korleis få attende dei artsrike slåttemarkene?

Dette spørsmålet var tema under foredraget om slåttemarker på vårens siste Natur på torsdag-foredrag

Slåttemarkene er ugjødsla enger som tradisjonelt sett vart slått for å skaffe vinterfôr til husdyra. Svært mange artar har slåttemarkene som leveområde, men i dag har både slåttemarkene og mange av artane som bur der, vorte sjeldsynte.

På nordsida av Mostun natursenter er me i gong med å etablere vår eigen slåttemark. Då senteret vart bygga i 2016 vart det øvste jordlaget fjerna og erstatta med sand for å danne eitt skrint jordsmonn. Dette vart gjort for å legge til rette for artane som høyrer til i dei næringsfattige slåtteengene. Botanikarar henta i 2017 frø frå lokale slåtteengsartar som no er planta i marka.

Torsdagskveld hadde Naturvernforbundet sin foredragsserie «Natur på torsdag» vårens siste foredrag kor nettopp slåttemarkene stod i fokus. Rune Søyland frå Ecofact, Birgitt Harstad frå Norsk Landbruksrådgivning og Audun Steinnes frå Fylkesmannen i Rogaland delte sin ekspertkunnskap og sine erfaringar under foredraget.

Presentasjonane med meir informasjon ligg open for alle her i artikkelen.

Nyheter

Skurvedalen lysefjorden

HELE Skurvedalen kan bli vernet!

04.04.2019

Vår skuffelse over at ikke hele Skurvedalen blir vernet som naturreservat, kan snu seg til glede. Forsand kommune har nemlig tilbudt frivillig vern av nedre del av Skurvedalen.

Skurvedalen II

Jippi! Øvre Skurvedalen blir reservat!

29.03.2019

Øvre del av Skurvedalen i Lysefjorden blir vernet som naturreservat. Fylkesmannen i Rogaland har inngått avtale om frivillig vern med grunneier. Naturvernforbundet jubler!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler