Du er her:

  • Rogaland
  • Korleis få attende dei artsrike slåttemarkene?
Foto: Erik Thoring

Foto: Erik Thoring.

Korleis få attende dei artsrike slåttemarkene?

Dette spørsmålet var tema under foredraget om slåttemarker på vårens siste Natur på torsdag-foredrag

Slåttemarkene er ugjødsla enger som tradisjonelt sett vart slått for å skaffe vinterfôr til husdyra. Svært mange artar har slåttemarkene som leveområde, men i dag har både slåttemarkene og mange av artane som bur der, vorte sjeldsynte.

På nordsida av Mostun natursenter er me i gong med å etablere vår eigen slåttemark. Då senteret vart bygga i 2016 vart det øvste jordlaget fjerna og erstatta med sand for å danne eitt skrint jordsmonn. Dette vart gjort for å legge til rette for artane som høyrer til i dei næringsfattige slåtteengene. Botanikarar henta i 2017 frø frå lokale slåtteengsartar som no er planta i marka.

Torsdagskveld hadde Naturvernforbundet sin foredragsserie «Natur på torsdag» vårens siste foredrag kor nettopp slåttemarkene stod i fokus. Rune Søyland frå Ecofact, Birgitt Harstad frå Norsk Landbruksrådgivning og Audun Steinnes frå Fylkesmannen i Rogaland delte sin ekspertkunnskap og sine erfaringar under foredraget.

Presentasjonane med meir informasjon ligg open for alle her i artikkelen.

Nyheter

Dalen I

Ulovlig deponi ved Jørpeland?

16.10.2018

Naturvernforbundet i Strand har varslet myndighetene om mulig ulovlig deponi samt forurensende drift av Dalen pukkverk utenfor Jørpeland. Kommunen har nå varslet kontrolltilsyn av virksomheten.

IMG_7386

Alle elsker trær

14.09.2018

I hvert fall mange nok til å fylle Lille Maritim i Haugesund og Mostun Natursenter i Stavanger. Tre foredragsholdere, hvorav to forfattere, underholdt 160 tilhørere onsdag og torsdag 12 og 13.september.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler